Halfgeleiders fabricage technieken elektronica natuurkunde

Halfgeleider Technologie E-boek / pdf

Halfgeleider-technologie, inzicht in de fabricagetechnieken van een geïntegreerde schakeling

Halfgeleidertechnologie is bedoeld om een inzicht te geven in de fabricage van een geïntegreerde schakeling. De geschiedenis alsmede de theorie worden zeer beknopt weergegeven. Bij de theorie is bewust gekozen voor het weglaten van de formules. Dit zou buiten de scoop van dit boek vallen .. Getracht is het accent te leggen op de fabricage en de beantwoording van vragen als: "Hoe wordt silicium vervaardigd?" en "Hoe komt een bepaalde transistor op de siliciumschijf tot stand?" Ingegaan wordt op enkele voorkomende processen, zoals CMOS, NMOS, DMOS en PMOS met een korte omschrijving. Ten slotte worden enige fouten die in geïntegreerde schakelingen tot storingen leiden behandeld.

Veel dank ben ik aan mijn vrouw verschuldigd zonder haar zou dit boek nooit zijn verschenen en aan Siemens voor haar bereidwillige medewerking. Tevens dank ik Philips en de Technische Hogeschool Eindhoven en Twente.

 

!
Het productieproces Een uniek boekwerkje dat op HTS-en is gebruikt om de technologie achter de fabricage van halfgeleiders te onderwijzen.
 << Vorige  
Nu slechts