Cursus Elektronica - deel 2 - E-boek / pdf-formaat

Natuurkunde - Inleiding Elektronica

Deel 2 is ook leverbaar. Het boek met meer dan 120 pagina's bevat alles over transistoren, theorie en werking. Het geheel wordt verduidelijkt met een aantal voorbeelden die eenvoudig zijn na te bouwen. Waaronder multivibratoren, filters en versterkerschakelingen. Kortom een zeer informatief, zowel theoretisch als praktisch boek, dat bij geen enkele elektronicus in zijn bibliotheek mag ontbreken.

!
Cursus Elektronica

Een aantal jaren loop ik al met het idee om een cursus op het gebied van de elektronica te schrijven. In eerste instantie is er al bijna 20 jaar geleden een cursus door mij geschreven voor het toenmalige elektronica tijdschrift ABC Elektronica. Daarna is er bijna tien jaar geleden een cursus Elektronica in RB Elektronica verschenen. Deze cursus is echter nooit volledig voltooid, omdat RB Elektronica voordat de cursus gereed was werd opgeheven. Hoewel deze eerste aanzet goed was, ben ik toch opnieuw gestart met het schrijven van deze cursus. Dat heeft te maken met onder andere dat de oude gearchiveerde bestanden niet meer te lezen waren en bovendien is mijn inzicht in die voorbije periode gewijzigd. Wel heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheden waarover ik nog wel beschikte, zoals het boek Halfgeleidertechnologie van mijn hand en het op schrift staande materiaal waarover ik nog beschikte.

Een ander interessant aspect is dat de oorspronkelijk informatie gebaseerd was op het simulatiepakket EWB van Electronic Workbench. Dit pakket is het afgelopen decennium aanzienlijk uitgebreid en verbeterd, mede als gevolg van het feit dat National Instruments deze onderneming heeft overgenomen en het pakket tegenwoordig onder de naam Multisim op de markt brengt. Ik maak gebruik van de versie 10.1 Multisim Power Pro. Alle schakelingen zijn dan ook op dit pakket getekend, gesimuleerd en toegepast.

Voor vragen, opmerkingen en aanmerkingen sta ik altijd open. Stuur die naar dirk@rbe.nl . Deze cursus kan immers continu worden aangepast en worden gewijzigd al naar gelang de informatie van u als lezer die geïnteresseerd is in de elektronica, een deelgebied van de elektrotechniek dat weer onder de noemer natuurkunde valt.

Veel plezier bij het bestuderen van dit enorm interessante vakgebied, waarop de hele globale wereld lijkt te steunen, vanaf de eenvoudige kristalontvanger tot aan de meest technologische toepassingen in de ruimtevaart.

!
Auteur:

Ing. D.J.F. Scheper

Titel: Natuurkunde - inleiding Elektronia
Uitgever: Bureau Belper
ISBN/EAN: 978-90-806728-6-4
Type:
Genre: Leerboek - hobbyboek - naslawerk
Andere titels: Elektronica deel 1
 << Vorige