Elektronica

Elektronica

Dit deel van de winkel toont een aantal boeken en boekjes die direct te maken heeft met elektronica, elektrotechniek en informatica. De aangeboden e-boeken worden geleverd in een voor iedereen leesbaar pdf-formaat dat met een wachtwoord is beveiligd.
!
Dr Blan, de elektronica specialist uit de jaren vijftig

Dr. Blan compleet e-boek/pdf-bestand

Dr. Blan compleet, de enige officiële vertegenwoordiging

De complete serie van de beroemde Dr. Blan die in de jaren 50 een hele reeks heeft uitgebracht. De serie bestaat uit 36 boekjes en wordt in pdf-formaat als e-boek geleverd. Deze serie geeft duidelijk inzicht in de eerste stappen van de technicus die zich wilde verdiepen in de elektronica. Een uniek werk dat in geen enkele verzameling mag ontbreken.

Dr. Blan De pionier op het gebied van kennis overdracht over elektronica

Dr. Blan per deeltje

Dr. Blan is ook per deeltje leverbaar

Dr. Blan was een begrip bij de elektronicus in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Duizenden elektronici, zowel beginners als gevorderden hebben heel veel plezier beleefd aan dit unieke boekwerk. Het behoorde tientallen jaren tot de vaste 'boekjes die je gelezen moest hebben', zowel op school als gewoon techneut van het eerste uur die zich met de elektronica bezig hield. Een unieke verzameling.

De deeltjes worden als pdf-bestand als e-boek per e-mail verzonden. Geef goed aan welk deeltje u wilt ontvangen.

Radio hobby alles over elektronica ervaringen vol met anekdotes uit de jaren vijftig

Radiohobby

'Maar de stekker hou ik zelf!', radiohobby-avonturen in de jaren '50 toen makkelijk nog moeilijk was

Voorwoord

 ‘Asjeblieft, dit is het, hier hebben we op gewacht. Gaan we meteen bouwen!’

Zo ging dat in die dynamische naoorlogse jaren toen de ene na de andere nieuwe technische ontwikkeling zich aandiende. Dat was de tijd na 1945 tot ver in de jaren ‘50 waarin heel wat enthousiastelingen dag en nacht met  ‘radiotechniek' zoals dat toen zo heette en zelfbouw bezig waren. Mijn vriend Flip en ik, in 1945 zo’n 14 jaar oud, waren van die gedrevenen. Maatschappelijke omwentelingen, politieke roerselen, zo die er al waren, ontgingen ons volledig. Onze onafgebroken strijd speelde zich geheel en al af binnen het brede raamwerk van de veeleisende technische materie. Want reken erop dat het een strijd was! Een strijd met winst en veel verlies. Enthousiasme en teleurstelling, glorie en verguizing wisselden elkaar in hoog tempo af. Nauwelijks hadden we op briljante wijze een grandioos succes geboekt of we stootten onze neus, doordat we weer eens iets voor de hand liggend over het hoofd hadden gezien - of omdat de weerbarstige techniek zich bij nader inzien toch net weer iets anders gedroeg dan we ons in onze enthousiaste onervarenheid hadden voorgesteld. Alles wat nieuw is is moeilijk - daar kwamen we toen wel achter.

 

Radohobby Een uniek werk over Amsterdam in de jaren 50 en de opkomende elektronica.

Radiohobby E-boek versie / pdf-formaat

Maar de stekker hou ik zelf
Hierboven onder het kopje Radiohobby, "maar de stekker hou ik zelf, radiohobby avonturen in de jaren vijftig" is een uitgebreidere beschrijving opgenomen. Een eerste indruk kunt u verkrijgen door het eerste hoofdstuk te lezen. Dit is voor u beschikbaar op http://www.rbe.nl/algemeen/download/hfd01.pdf .
Halfgeleiders fabricage technieken elektronica natuurkunde

Halfgeleider Technologie E-boek / pdf

Halfgeleider-technologie, inzicht in de fabricagetechnieken van een geïntegreerde schakeling

Halfgeleidertechnologie is bedoeld om een inzicht te geven in de fabricage van een geïntegreerde schakeling. De geschiedenis alsmede de theorie worden zeer beknopt weergegeven. Bij de theorie is bewust gekozen voor het weglaten van de formules. Dit zou buiten de scoop van dit boek vallen .. Getracht is het accent te leggen op de fabricage en de beantwoording van vragen als: "Hoe wordt silicium vervaardigd?" en "Hoe komt een bepaalde transistor op de siliciumschijf tot stand?" Ingegaan wordt op enkele voorkomende processen, zoals CMOS, NMOS, DMOS en PMOS met een korte omschrijving. Ten slotte worden enige fouten die in geïntegreerde schakelingen tot storingen leiden behandeld.

Veel dank ben ik aan mijn vrouw verschuldigd zonder haar zou dit boek nooit zijn verschenen en aan Siemens voor haar bereidwillige medewerking. Tevens dank ik Philips en de Technische Hogeschool Eindhoven en Twente.

 

Het productieproces Een uniek boekwerkje dat op HTS-en is gebruikt om de technologie achter de fabricage van halfgeleiders te onderwijzen.
Een aantal artikelen over buizen versterkers: een bestseller

Special buizenversterkers E-boek / pdf

Special buizenversterkers

Deze special over buizenversterkers is door RB Elektronica (Radio Bulletin) uitgegeven. Het is een special geweest waar veel belangstelling voor was. Wij hebben op enkele exemplaren beslag weten te leggen. Hier geldt 'Wie het eerst komt, die het eerst maalt", of zoals ook anders geformuleerd: "Zolang de voorraad strekt." Een overzicht uit de inhoud:

  • Buizenversterker van 40 W
  • HiFi kwaliteit met buizenversterker
  • Hi-tech met buizenbak
  • Voorversterker met buizen
  • Nogmaals: Hi-tech met buizenbak
  • Hi-Tech buizenbak gemoderniseerd in 1996
  • Vanderveen UL40S, High-End Klasse A buizenversterker
  • De nieuwe buizenlijn voorversterker UL40-SVV
  • Ringkerntransformatoren voor Audio?

Cursus Elektronica - deel 1 - E-boek / pdf-formaat

Natuurkunde - Inleiding Elektronica

Een aantal jaren loop ik al met het idee om een cursus op het gebied van de elektronica te schrijven. In eerste instantie is er al bijna 20 jaar geleden een cursus door mij geschreven voor het toenmalige elektronica tijdschrift ABC Elektronica. Daarna is er bijna tien jaar geleden een cursus Elektronica in RB Elektronica verschenen. Deze cursus is echter nooit volledig voltooid, omdat RB Elektronica voordat de cursus gereed was werd opgeheven. Hoewel deze eerste aanzet goed was, ben ik toch opnieuw gestart met het schrijven van deze cursus. Dat heeft te maken met onder andere dat de oude gearchiveerde bestanden niet meer te lezen waren en bovendien is mijn inzicht in die voorbije periode gewijzigd. Wel heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheden waarover ik nog wel beschikte, zoals het boek Halfgeleidertechnologie van mijn hand en het op schrift staande materiaal waarover ik nog beschikte. Bovendien wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket Multisim van National Instruments ter verduidelijking van de theoretische fundamenten van de elektronica. Formules worden wel gebruikt, maar slechts ter ondersteuning van de uitleg of om de materie beter te kunnen begrijpen. Dit deel 1 bevat 136 pagina's boordevol informatie.

Auteur:

Ing. D.J.F. Scheper

Titel: Natuurkunde - inleiding Elektronia
Uitgever: Bureau Belper
ISBN/EAN: 978-90-806728-0-2
Type:
Genre: Leerboek - hobbyboek - naslawerk
Andere titels: Elektronica deel 2

Cursus Elektronica - deel 2 - E-boek / pdf-formaat

Natuurkunde - Inleiding Elektronica

Deel 2 is ook leverbaar. Het boek met meer dan 120 pagina's bevat alles over transistoren, theorie en werking. Het geheel wordt verduidelijkt met een aantal voorbeelden die eenvoudig zijn na te bouwen. Waaronder multivibratoren, filters en versterkerschakelingen. Kortom een zeer informatief, zowel theoretisch als praktisch boek, dat bij geen enkele elektronicus in zijn bibliotheek mag ontbreken.

Auteur:

Ing. D.J.F. Scheper

Titel: Natuurkunde - inleiding Elektronia
Uitgever: Bureau Belper
ISBN/EAN: 978-90-806728-6-4
Type:
Genre: Leerboek - hobbyboek - naslawerk
Andere titels: Elektronica deel 1

Cursus Elektronica - deel 3 E-boek / pdf

Dit derde deel gaat volledig over de mogelijkheden van de timer 555
Dit derde deel gaat volledig over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de timer 555. Deze geïntegreerde schakeling mag wel tot de bekendste worden gerekend en niet alleen dat: het is een veelzijdige schakeling waarmee veel toepassingen kunnen worden gerealiseerd. Alle beschreven schakelingen functioneren en zijn met Multisim gesimuleerd. De beschrijvingen zijn waar mogelijk voorzien van de simulatieresultaten.

Cursus Elektronica - deel 4 E-boek / pdf

De operationele versterker ofte wel kortweg opamp
De opamp is een veelzijdige analoge schakeling, waarmee de meest uiteenlopende toepassingen meet zijn de realiseren. Van versterkers, tot meet- en regelschakelingen. In dit (in voorbereiding zijnde) boekwerk wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de opamp.